top of page

יוסי וקסמן

סופר, צייר ומעצב

השחקנית

סדרת פרוזה, ידיעות ספרים, 2007

"השחקנית" הוא רומן על אהבה, על שנאה ועל קנאה בין אחים, על שליטה והשפלה, על התמכרות לגעגועים. זהו רומן על תיאטרון, על התיאטרון שמתנגש בחיים האמיתיים; על הבדיה והתחפושת שלפעמים אינן אלא החיים האמיתיים - החיים שאנחנו ממציאים לעצמנו כדי שנוכל להתמודד עם הטירוף ועם אכזבות.

 

מגי נתנאל, הדמות הראשית ברומן, היא שחקנית מצליחה בתיאטרון ובקולנוע. המספר, בנימין נתנאל, הוא אחיה. היא חיה ברמת אביב החדשה - רחוב אלוני (נסים) פינת הקדושים, הוא חי ביפו מאז שהוא זוכר את עצמו - שיכון חיסכון פינת עלובי החיים. היא נשואה ובעלת משפחה, הוא חי בגפו. כבר שנים אינם מדברים זה עם זה. סוד ישן כאוב עומד ביניהם...

 

הוא מנסה לשכוח אותה אבל דמותה רודפת אחריו, היא מתפרצת אליו מעל מסכי הטלוויזיה, היא מחייכת אליו מעל טורי הרכילות בעיתונים והיא מופיעה בחלומותיו. הוא אוהב ושונא אותה בו-זמנית. הוא מעריץ אותה ובז לה, הוא עורג אליה בלילות ורודף אחריה בערבים, בולש אחריה לכל הצגותיה, עוקב אחרי ילדיה. הוא חולם עליה וממציא לה חיים, חברים, תפקידים, מעצב לה מציאות בדיונית.

האם ייפגשו?

 

***

bottom of page