יוסי וקסמן

סופר, צייר ומעצב

מלאכים בגיל העמידה

גלריית עין הוד, 2014