יוסי וקסמן

סופר, צייר ומעצב

״תולדות האמנות, השריפה, הרוח וחיות היער״ 

גלריית עין הוד, 2013