יוסי וקסמן

סופר, צייר ומעצב

טובעים

גלריית עין הוד, יולי 2015