top of page

יוסי וקסמן

סופר, צייר ומעצב

הספרים

אסתר של הסיגריות

ראיונות

esther-book copy.jpg

״מה שכרוך״ עם מאיה סלע ויובל אביבי

״ספרים רבותי, ספרים״ עם ציפי גון גרוס

״גם כן תרבות״ עם גואל פינטו

״מה יהיה?״ עם יואב גינאי

אסתר האמיתית

bottom of page