top of page

יוסי וקסמן

סופר, צייר ומעצב

פוטורומן, סודותיה של משפחה ירושלמית

גלריית עין הוד, הצעה לגלריית יפו

ינואר-מרץ 2008    

תמונת שער.jpg

תקציר התערוכה

 

לקראת כתיבת ספר על המשפחה הירושלמית שלי, אספתי תצלומים ישנים, מסמכים ותעודות שמהם ביקשתי לשאוב השראה. לצערי גנזתי את הסקיצה לספר, ולימים נולד ממנו הרומן השביעי שלי, ״אסתר של הסיגריות״. אבל התצלומים והתעודות וקטעי הפרוזה שכתבתי המשיכו להדהד בי.

 

וכך יצרתי את הקולאז׳ים, בניסיון לספר בדרך ויזואלית את פרקי המשפחה הירושלמית שלי: מבית ישראל, דרך שכונת הבוכרים, ועד לשכונת רמת אשכול. משפחה מהיישוב הישן שסוד גדול הולך בה כחוט השני, בְּסבא שנעלם בנסיבות מחשידות, בבגידות, בהתפקרות, אבל גם בחמלה ובאהבה.

 

זהו סיפור של זיכרון: אמיתי, מדומה, מסולף. זיכרון שפירקתי לפרטים וחיברת מחדש בעבודות.

 

אל תצלומי המשפחה, התעודות והטקסטים שכתבתי הוספתי דימויים כגון כלי בית, עתיקות, שעונים וצעצועים של המשפחה, שאף הם עזרו לי לטווֹת את הסוד, את הסיפור. זהו לא רומן עם התחלה, אמצע וסוף, אלא קרעי מציאות (אמיתית ומדומה), שמנסים ליצור איזושהי קרבה חד-פעמית, כמו-משפחתית.

 

***

 

bottom of page